Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar tar sin utgångspunkt i våra värderingar: Människor, kvalitet, ärlighet och respekt

De ger medarbetare som mår bra och trivs på arbetet vilket i sin tur leder till nöjda kunder. Vi ser olikheter som en tillgång. Vi behandlar alla våra medarbetare lika och med respekt. Vi tar ansvar för våra handlingar och vi levererar i tid. Detta återspeglas i både kvaliteten på reparationsarbetet och säkerheten i verkstäderna och på arbetsplatserna.

Vi kompromissar inte med säkerheten

Vi kompromissar inte när det gäller arbetssäkerhetsfrågor för våra medarbetare. Förutom lagstadgade skyldigheter bedömer vi regelbundet potentiella faror och riskfaktorer i arbetsmiljön och uppmärksammar de fysiska och psykosociala stressfaktorerna i arbetet. Vi investerar ständigt i att utveckla medarbetarnas kompetens och professionalism.

Personal– och kundnöjdhet är hög

Vår framgång nu och i framtiden bygger på vår medarbetare. Genom årliga medarbetarundersökningar mäter medarbetarnöjdhet. År 2021 var svarsfrekvensen för medarbetarundersökning nästan 97 procent och personalens totala betyg till Werksta var 4,81 (på en skala från 1-6).

Werksta som arbetsgivare

Werksta som arbetsgivare

Trivsel på arbetet och motiverade medarbetare leder till en utmärkt service vilket i sin tur ger en hög kundnöjdhet. År 2020 var den genomsnittliga kundåterkopplingen från kunder till Werksta mellan 8,9-9,5 (på en skala från 0-10) och NPS (Net Promoter Score) var 67. NPS (Net Promotor Score) beskriver kundupplevelsen och sannolikheten att kunden kommer rekommendera tjänsten. Globalt anses ett NPS över 50 vara utmärkt kundservice, nivåerna varierar dock mellan branscher.