Miljöansvar

Våra fokusområden inom miljö:

Användning av reservdelar

Mycket av det avfall som genereras i verkstäder kommer från trasiga delar som plast, metall och glas. I nära samarbete med försäkringsbolagen strävar vi alltid efter att i möjligaste mån reparera i stället för att ersätta med nya reservdelar.

Hos Werksta är huvudregeln att alltid först ta reda på om en trasig del kan repareras på ett högkvalitativt och säkert sätt så att den inte behöver bytas ut. Detta sparar miljö, reparationstid och kostnader.

Fler reparationer leder till lägre utsläpp

Ersatta delar genererar alltid avfall, men produktionen av en ny reservdel belastar också naturen. Om alla utsläpp, som energi, avfall och transport1, ingår i koldioxidutsläppen från produktionen av en ny komponent kan en begagnad komponent spara cirka 83 procent när det gäller koldioxidutsläpp. Genom att laga den ursprungliga användbara delen uppnås cirka 76 procent lägre utsläpp2. Att reparera eller byta ut en skadad del med en begagnad originaldel är alltid en mer miljöeffektiv lösning.

1 Baserat på försäkringsbolagens Cabas-beräkningar. 2 Forskning från ett svenskt försäkringsbolag.

Kompetent personal spelar en nyckelroll

Vi utbildar regelbundet personalen i olika reparationsmetoder som leder till mindre miljöpåverkan, exempelvis plastreparationer. Vår expertis inom reparation av el- och hybridbilar utvecklas också ständigt och Werksta är skadeauktoriserade för Tesla i Sverige, Finland och Norge.

Energiförbrukning

Vi sätter tydliga mål för energiförbrukningen i produktionen. Genom att uppmärksamma det dagliga arbetet och utbilda personalen har vi redan nu uppnått betydande resultat och minskat utsläppen.

Avfallshantering

Utöver att Werksta alltid uppfyller de lagkrav som finns gällande avfallshantering hanteras det avfall som genereras i våra verkstäder hållbart.

Användning av kemikalier

Genom att systematiskt rationalisera antalet leverantörer av kemiska produkter till våra skadeverkstäder har vi minskat det kemiska avfallet. Mer formaliserade inköp säkerställer att det inte finns några dubbletter av produkter i lager och att omsättningen är hög, så varorna inte blir föråldrade. Detta återspeglas också i smarta förvaringslagringar som sparar tid för våra medarbetare.