Bli en del av Werkstakedjan

Vill du växa ditt företag och dra fördel av att vara del av en av Nordens största skadeverkstadskedjor? Vår tillväxtstrategi innefattar att växa såväl organiskt som genom förvärv.

Vi har en strukturerad process för att identifiera, utvärdera och genomföra potentiella förvärv. Werksta har en decentraliserad modell som lägger stort ansvar på respektive bilskadeverkstad som är ytterst ansvarig för den dagliga driften och bemötandet av slutkund. De centrala supportfunktionerna på både landnivå samt koncernnivå bistår respektive skadeverkstad med verktyg och kompetens för att möjliggöra att bilskadeverkstäderna ska kunna fokusera på att leverera bästa möjliga service åt slutkunderna. Dessutom erbjuder vi samarbetsmöjligheter med försäkrings- och företagskunder, utbildning, marknadsföring och kommunikationsstöd samt kostnadsfördelarna med centraliserad inköp.

Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med spännande företag och drivna entreprenörer. Varmt välkommen att kontakta oss för ett första samtal.

Kontaktperson

Martin Sakari Group CFO Mobil +46 (0)70-629 29 03 martin.sakari@werksta.se